JK News Today

Jammu, September 28:

Minimum Temperature Recorded Today

Srinagar|+8.1°C
Qazigund|+7.8°C
Pahalgam|+4.0°C
Kupwara|+5.9°C
Kokernag|+7.9°C
Gulmarg|+4.6°C
Konibal|+6.6°C
Srinagar Airport|+8.3°C
Awantipora|+5.6°C
Jammu|+19.5°C
Banihal|+7.7°C
Batote|+12.5°C
Katra|+18.0°C
Bhaderwah|+8.9°C
Kathua|+20.4°C
Jammu Airport|+21.3°C
Udhampur|+15.4°C
Leh| +2.0°C
Thoise|+6.0°C
Base Camp|+2.6°C
Kargil|+1.2°C
Dras|-0.8°C