Jk News Today

Srinagar, January 18:

Srinagar|-6.4°C
Qazigund|-8.3°C
Pahalgam|-6.8°C
Kupwara|-5.2°C
Kokernag|-6.9°C
Gulmarg|-6.0°C
Konibal|-8.0°C
Srinagar Airport|-7.3°C
Awantipora|-8.0°C
Anantnag|-8.3°C
Bandipora|-4.3°C
Sopore|-4.1°C
Budgam|-6.9°C
Kulgam|-6.8°C
Jammu|+8.4°C
Banihal|-0.6°C
Batote|+2.3°C
Katra|+6.7°C
Bhaderwah|+0.5°C
Kathua|+6.8°C
Jammu Airport|+10.0°C
Udhampur|+3.2°C
Poonch|+3.3°C
Bakore|+5.8°C
Rajhani|+7.0°C
Kishtwar|+3.7°C
Ramban|+4.7°C
Samba|+5.5°C
Kawa|+4.1°C
Chatha|+5.6°C
Leh|-10.0°C
Thoise|-10.4°C
Baltal|-8.8°C
Kargil|-18.8°C
Nubra Valley|-9.0°C
Dras|-22.1°C